menu

łapki deratyzacyjne mają za zadanie wyłapać niepożądanego gryzonia, który dostał się na obiekt, mniejsza na myszy,
większa na szczury

łapki deratyzacyjne 

chwytach ma za zadanie wyłapanie gryzonia, który pojawi się pomimo ostrożności na obiekcie, zawiera łapki deratyzacyjne  oraz obudowę dla bezpieczeństwa

chwytacz gryzoni mysz 

chwytach ma za zadanie wyłapanie gryzonia, który pojawi się pomimo ostrożności na obiekcie, zawiera łapki deratyzacyjne oraz obudowę dla bezpieczeństwa

chwytacz gryzoni szczur 

detektor ma za zadanie wykazać 
obecność owadów na obiekcie oraz część z nich wyłapać 

detektor owadów

karmnik uzupełniany jest dobrej jakości trutką, używany  na zewnątrz budynków

segregator zawiera:
procedury
plan sytuacyjny urządzeń
raport monitoringu

karmnik deratyzacyjny

segregator monitoringowy

zestaw podstawowego monitoringu

menu

menu

menu

menu

Menu:

Strona główna

Najskuteczniejszy sposób na pozbycie się ich to stały monitoring specjalistów.

Nie zwlekaj zadzwoń już dziś! 

795 225 707

Problem prusaków oraz gryzoni spotyka coraz większą liczbę przedsiębiorstw Warszawy  związanych z żywnością.

Monitoring DDD

Czy wiesz że?

Samica Prusaka podczas swojego życia znosi kilka kokonów, z których może się wykluć nawet do 300 larw. To właście dlatego tak ważna jest obserwacja lokalu. Im wcześniej wykryte zagrożenie tym mniejsza ilość szkodników, dzięki czemu szybciej pozbędziemy się nieproszonych gości.

Od 1 stycznia 2006r. wszystkie podmioty, które produkują i wprowadzają żywność do obrotu mają obowiązek stosowania zasad systemu HACCP w tym prowadzenia monitoringu i zwalczania szkodników. Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2006r.), które przywołuje i opiera się na min. na przepisach: Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy DDD jak nasza, co umożliwi sprawne i szybkie zabezpieczenie Twojej firmy przed szkodnikami sanitarnymi.

 Oferta zawiera:

    Stały kontakt z opiekunem w razie potrzeby (telefon alarmowy 795 225 707)

    Wstępna inspekcja obiektu

    Dezynsekcja metodą  opryskową lub metodą żelową w razie potrzeby, klient nie ponosi dodatkowych opłat

    Montaż detektorów na owady

    Montaż pułapek i karmników na gryzonie

          -  Kontrola co najmniej raz w miesiącu pułapek oraz uzupełnienie karmy na gryzonie

    Czynne, co miesięczne monitorowanie oraz opracowanie i systematyczne prowadzenie dokumentacji dezynsekcji/deratyzacji. Dokumentacja zawiera m.in.:

         -  Segregator wraz z kartami monitoringu,

         -  Plan sytuacyjny zwalczania i profilaktyki gryzoni i owadów,

         -  Protokoły po każdej, dezynsekcji i deratyzacji,

    Zbieranie i transport do utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (gryzoni) należących do kategorii 1 i 2

Wycena monitoringu jest zależna od wielu czynników z tego powodu  przygotowywana jest dla każdej firmy indywidualnie.   

Monitoring DDD - dla kogo stworzono usługę:

    sklepy spożywcze i małe hurtownie

    wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

    mała gastronomia, hotele, piekarnie

    zakłady produkcyjne

    branże powiązane z produkcją żywności (opakowania, palety, etc.)

    centra logistyczne, supermarkety, galerie handlowe

    zakłady przetwarzające odpady i wysypiska śmieci

    zakłady przemysłowe

Monitoring DDD - Program Zwalczania Szkodników

Program podzielony jest na etapy i jest dostosowany do indywidualnych potrzeb obiektu. Jest to zbiór procedur opartych na ocenie ryzyka występujących lub mogących wystąpić szkodników.

 

Etapy realizacji Programu Zwalczania Szkodników

   Audyt Zerowy

         Pierwszym krokiem zanim  przystąpimy do monitoringu DDD jest niezbędna wizyta naszego pracownika. Podczas wizyty zapoznajemy się z obiektem i wymaganiami klienta. Sprawdzamy obiekt pod kontem ryzyka bytowania oraz przenikania do lokalu szkodników. Wynik audytu zostaje omówiony z właścicielem  lub osobą odpowiedzialną za obiekt. Na tym etapie zostaje przygotowana oferta współpracy idealnie dopasowana do klienta. 

   Ocena ryzyka

         Kolejnym etapem jest wprowadzenie niezbędnych procedur opisujących wszystkie działania związane z kontrolą szkodników. Dzięki audytowi zerowemu wiemy na jakie szkodniki jest narażony obiekt, dzięki czemu możemy stworzyć prawidłowe procedury ochrony.

   Montaż urządzeń monitorujących aktywność szkodników

         Na tym etapie montujemy na terenie obiektu urządzenia, dzięki którym mamy możliwość monitorowania liczebności oraz zwalczania poszczególnych populacji szkodników.

   Monitoring szkodników

         Dokładny monitoring DDD jest długofalowym procesem obserwacji oraz zwalczania w momencie wystąpienia szkodników w danym obiekcie. Dzięki sprawdzaniu aktywności poszczególnych populacji w danych okresach czasu jesteśmy w stanie przewidzieć ich wzmożone działanie oraz  zaplanować we wczesnym okresie rozwoju grup zabiegi takie jak: dezynsekcja i deratyzacji. Dzięki czemu możemy utrzymać obiekt oraz jego otoczenie wolne od szkodników. 

Czym jest Monitoring DDD

Bezpieczna firma związana z żywnością powinna kontrolować nie tylko stan techniczny obiektu, ale również zadbać o detekcje szkodników. Takie zabezpieczenie obiektu pozwala określić gatunek i wielkość populacji, a także miejsca ich występowania jeżeli się pojawią.

Dzięki takiemu monitoringowi dostarczasz dowodów konsumentowi, że kupowana przez niego żywność jest bezpieczna oraz wolna od zagrożeń związanych z obecnością szkodników. Mają państwo również pewność, że audyt zgodności czy kontrola Sanepidu lub Inspekcji Weterynaryjnej wypadnie pomyślnie.

Bez względu na to czy ślady obecności są widoczne czy nie monitoring powinien być prowadzony cyklicznie, zgodnie z harmonogramem podyktowanym potrzebami jednostki oraz jego specyfikacji, dzięki czemu stan sanitarny i higieniczny jest pod stałą kontrolą. Umożliwia to również szybką reakcję w momencie pojawienia się szkodników.

Każda wizyta w Państwa firmie jest przez nas dokumentowana. Gromadzimy dane o usługach, pojawieniu się i aktywności szkodników, udzielonych wskazówkach i wszystkich innych działaniach.

Należy pamiętać, że Usunięcie szkodników nie powinno skłaniać do zaprzestania monitoringu, bowiem mogą one wrócić, a w takim wypadku najważniejsza jest błyskawiczna reakcja.

 Skontaktuj się z nami.    pogotowie@dddsecretservice.pl

+48 795 225 707  

Działamy na terenie całej Warszawy i okolic.